Wczytywanie...

DIAGNOSTYKA, RTG

 • rtg zęba katowice

Diagnostyka, RTG

W Centrum Somatologii i Ortodoncji FRESHmed w Katowicach mogą Państwo wykonać wiele rodzajów zdjęć diagnostycznych. Jednym z nich jest rentgenodiagnostyka ( RTG ) nieinwazyjne badanie obrazowe, które pozwala wykryć nieprawidłowości poszczególnych zębów, tkanek kostnych żuchwy i szczęki, kości twarzoczaszki, a także uwarunkowań anatomicznych kluczowych dla bezpiecznego przeprowadzenia zabiegów.Zdjęcie RTG potrzebne jest zarówno podczas planowania procedur stomatologicznych jak i do kontrolowania postępu leczenia. Korzystanie z kilku zaawansowanych technologicznie metod diagnostycznych, w tym z cyfrowych aparatów RTG, pozwala na postawienie jednoznacznej diagnozy. W naszej klinice wykorzystujemy wysokiej jakości aparaty cyfrowe, dzięki którym, przy maksymalnie niskiej dawce promieniowania jonizującego, otrzymujemy wysokiej jakości obraz tkanek Pacjenta. Aparaty cyfrowe umożliwiają natychmiastowe uzyskanie wysokiej jakości zdjęć rentgenowskich na ekranach komputerów w każdym gabinecie naszej kliniki.

W naszym Centrum Stomatologii i Ortodoncji oferujemy także wykonanie tomografii komputerowej. TK jest to najbardziej precyzyjne badanie radiologiczne w ujęciu 3D, obejmujące wszystkie struktury twarzoczaszki. Obraz z lampy prześwietlającej i obracającej się wokół ustawionego w urządzeniu pacjenta, wysyłany jest bezpośrednio na monitor komputera.

Tomografia komputerowa ( TK ) pozwala w bezpieczny sposób planować zabiegi, w szczególności tak zaawansowane jak implantologiczne. Poprzez możliwość przeprowadzenia komputerowej symulacji zabiegu na ekranie monitora, tomografia komputerowa warunkuje bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu. Jest także niezbędne przy powtórnym leczeniu kanałowym lub przy planowaniu ekstrakcji zatrzymanych ósemek ( zębów mądrości ). Niezwykle ważne znaczenie ma w przypadku niektórych procesów chorobowych kości szczęk i żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych.

Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również tym z innych gabinetów stomatologicznych. W przypadku pacjentów kierowanych na zdjęcia rtg do naszej kliniki prosimy o dostarczenie skierowania z dokładnie sprecyzowanym celem badania. Nasi pacjenci otrzymują zdjęcia rtg na płycie CD/DVD w postaci cyfrowej.

Zdjęcia RTG jakie wykonujemy w naszej klinice:

 • RTG pantomograficzne,
 • RTG cefalometryczne,
 • RTG punktowe,
 • RTG stawów skroniowo-żuchwowych,
 • TK punktowe,
 • TK żuchwy,
 • TK szczęki,
 • TK szczęki i żuchwy,
 • TK zatok szczękowych,
 • TK stawów skroniowo-żuchwowych.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co to jest RTG pantomograficzne?
Pantomografy wykonują panoramiczne zdjęcia całej szczęki i żuchwy. Stanowią one podstawę wstępnego planowania leczenia dentystycznego – pozwalają bowiem na szybką, kompleksową ocenę stanu uzębienia. Zdjęcia pantomograficzne często pozwalają wykryć choroby, którym nie towarzyszą żadne dolegliwości bólowe. Stąd umożliwiają wczesne rozpoczęcie leczenia, zanim pojawią się poważniejsze problemy.
2. Co to jest RTG cefalometryczne ?
Zdjęcie cefalometryczne jest to zdjęcie rentgenowskie boczne czaszki. Zdjęcie to uwidacznia tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienie twarde. Wykorzystywane jest w ortodoncji do oceny wzrostu kostnego oraz specjalistycznych pomiarów. Służą one do przygotowania planu leczenia. Zdjęcie jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta ze względu na bardzo małą dawkę promieniowania rentgenowskiego.
3. Co to jest RTG punktowe?
Aby usprawnić pracę lekarzy, w naszej klinice zastąpiliśmy tradycyjną aparaturę RTG nowoczesnym radiowizjografem (RVG). Aparat pozwala wykonać w kilka sekund wysokiej jakości cyfrowe zdjęcie RTG wewnątrzustne, bez konieczności czasochłonnej obróbki kliszy. Możliwość wykonania zdjęcia wewnątrzustnego w gabinecie na fotelu stomatologicznym pozwala kontrolować procedurę bez wychodzenia do pracowni RTG. Wykorzystywane jest w celu diagnostycznym w stomatologii zachowawczej oraz w kontroli postępów leczenia w endodoncji i chirurgii.
4. Czy zdjęcia rentgenowskie w stomatologii są szkodliwe?
Oczywiście nie można zaprzeczać, że promieniowanie rentgenowskie nie jest obojętne dla organizmu człowieka – narosło jednak wokół tego wiele szkodliwych mitów, przez które pacjenci rezygnują z badań, w których jest ono stosowane. Aby w organizmie człowieka doszło do zmian spowodowanych oddziaływaniem promieniowania X, musiałby pochłonąć ich olbrzymie ilości i to za jednym zamachem. Dla przykładu – średnia wartość promieniowania ze źródeł naturalnych w Europie to 2400 µSv na rok. W Polsce jest to 2500 µSv na rok, ale już w niektórych rejonach Norwegii i Szwecji – nawet 35 000 µSv rocznie. Każdy Europejczyk otrzymuje średnio dzienną dawkę promieniowania wynoszącą 6,6 µSv. Lecąc samolotem z Warszawy na Teneryfę przyjmujemy 40 µSv a 800000 µSv otrzymuje astronauta przebywający 6 miesięcy na stacji kosmicznej. Tymczasem podczas pantomogramu zębów pacjent otrzymuje około 12,9 µSv promieniowania, co odpowiada niespełna dwóm dniom ekspozycji na promieniowanie naturalne. Podczas tomografii 3D (szczęki, żuchwy lub zatok) dawka promieniowania wynosi od około 4 µSv do około 20 µSv, podczas gdy 1 µSv to dawka otrzymana… po zjedzeniu 10 bananów Nie można oczywiście zapominać, że tak w stomatologii, jak i w innych dziedzinach medycyny stosuje się specjalną ochronę dla pacjentów poddawanych badaniom radiologicznym, a coraz to nowocześniejszy sprzęt zapewnia idealną precyzję obrazowania przy mniejszych dawkach promieni. Jak więc widać, promieniowania rentgenowskiego nie trzeba się bać, a wręcz przeciwnie – należy korzystać z niego przy diagnostyce wielu chorób, w tym również stomatologicznych.